Suomen sotasyyllisyysoikeudenkäynti ja kansainvälinen rikosoikeus

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikaela Heikkilä
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: Lakimies
Volym: 108
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 638
Artikelns sista sida, sidnummer: 643


Nyckelord

crime of aggression, Finnish war responsibility trial, international criminal law

Senast uppdaterad 2019-16-09 vid 06:28