Att främja de äldres psykiska hälsa – psykosociala faktorer och insatser

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Forsman Anna K, Nordmyr Johanna, Säätelä Sirkku, Nyqvist Fredrica
Redaktörer: Juha Moring, Anne Martins, Airi Partanen, Esa Nordling, Viveca Bergman
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2012
Förläggare: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Moderpublikationens namn: Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015. Kehittyviä käytäntöjä 2011
Seriens namn: THL Raportti
Nummer i serien: 46/2012
Artikelns första sida, sidnummer: 27
Artikelns sista sida, sidnummer: 32
ISBN: 978-952-245-683-0
eISBN: 978-952-245-684-7
ISSN: 1798-0070

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 05:59