EG-domstolens domslut i de s.k. Open Skies-målen – Bakgrund, innehåll och konsekvenser

G1 Högskoleingenjörsavhandling, kandidatavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikaela Heikkilä
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2005
Antal sidor: 45


Nyckelord

air law

Senast uppdaterad 2020-20-09 vid 05:09