The State Obligation to Prevent Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: The Case of Honour-Related Violence: State Obligation to Prevent Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: The Case of Honour-Related Violence

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lisa Grans
Förläggare: Oxford Journals, Oxford University Press
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Human Rights Law Review
Tidskriftsakronym: HRLR
Volym: 15
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 695
Artikelns sista sida, sidnummer: 719

Senast uppdaterad 2020-06-07 vid 05:24