Did It Actually Go This Well? A Large-Scale Case Study on an Agile Transformation

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marta Olszewska, Jeanette Heidenberg, Max Weijola, Kirsi Mikkonen, Ivan Porres
Förläggare: TUCS Turku Centre for Computer Science
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2014
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 40
ISBN: 978-952-12-3054-7

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 05:17