Carbon monoliths possessing a hierarchical, fully interconnected porosity

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: A. Taguchi, J.‐H. Smått, M. Lindén
Förläggare: WILEY-V C H VERLAG GMBH
Publiceringsår: 2003
Tidskrift: Advanced Materials
Tidskriftsakronym: ADV MATER
Volym: 15
Nummer: 14
Artikelns första sida, sidnummer: 1209
Artikelns sista sida, sidnummer: 1211
Antal sidor: 4
ISSN: 0935-9648


Abstrakt

Monolithic carbon possessing hierarchical, multimodal porosity has been prepared by nano-casting of monolithic, meso- and macroporous silica. The carbon monolith (right in Figure) is a positive replica of the silica monolith on the micrometer scale, but a negative replica on the nanometer scale. The diameter of the fully interconnected macropores can be varied between 0.5 and 30 mum and they co-exist with mesopores with diameters of 4-5 nm.

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 03:22