A Content Scheduling Algorithm for Multimedia Interactive Mobile Games

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: M. Mohsin Saleemi, Kristian Nybom, Jerker Björkqvist, Johan Lilius
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Publiceringsår: 2008
Seriens namn: TUCS Technical Reports
Nummer i serien: 908
ISBN: 978-952-12-2145-3
ISSN: 1239-1891

Senast uppdaterad 2020-29-05 vid 05:43