Toxicology of microcystins with reference to cases of human intoxications and epidemiological investigations of exposures to cyanobacteria and cyanotoxins

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Z. Svirčev, D. Drobac, N. Tokodi, B. Mijović, G. A. Codd, J. Meriluoto
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Archives of Toxicology
Volym: 92
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 621
Artikelns sista sida, sidnummer: 650
eISSN: 1432-0738

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 05:51