A System for Measuring Application Level Quality of Service in a DVB-H Network

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jerker Björkqvist, Janne Kempe, Kristian Nybom, Michael Stormbom, Raoul Sundsten
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Publiceringsår: 2007
Seriens namn: TUCS Technical Report
Nummer i serien: 807
ISBN: 978-952-12-1856-9
ISSN: 1239-1891

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 04:20