Gold Nanorods, DNA Origami, and Porous Silicon Nanoparticle‐functionalized Biocompatible Double Emulsion for Versatile Targeted Therapeutics and Antibody Combination Therapy

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kong F, Zhang H, Qu X, Zhang X, Chen D, Ding R, Mäkilä E, Salonen J, Santos HA, Hai M
Förläggare: Wiley
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Advanced Materials
Volym: 28
Nummer: 46
Artikelns första sida, sidnummer: 10195
Artikelns sista sida, sidnummer: 10203
ISSN: 1521-4095
eISSN: 1521-4095

Senast uppdaterad 2019-06-12 vid 05:49