In vitro and in vivo assessment of heart-homing porous silicon nanoparticles

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ferreira MP, Ranjan S, Correia AM, Mäkilä EM, Kinnunen SM, Zhang H, Shahbazi M, Almeida PV, Salonen JJ, Ruskoaho HJ, Airaksinen AJ, Hirvonen JT, Santos HA
Förläggare: IPC Science and Technology Press
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Biomaterials
Volym: 94
Artikelns första sida, sidnummer: 93
Artikelns sista sida, sidnummer: 104
ISSN: 0142-9612
eISSN: 1878-5905

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 04:41

Dela länk