Varför misslyckas stora projekt?

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Magnus Hellström
Förläggare: PRY
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Projektitoiminta
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 30
Artikelns sista sida, sidnummer: 31
eISSN: 2242-9549

Senast uppdaterad 2020-21-09 vid 03:22