Spatio‐Design of Multidimensional Prickly Zn‐Doped CuO Nanoparticle for Efficient Bacterial Killing

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Wu R, Zhang H, Pan J, Zhu H, Ma Y, Cui W, Santos HA, Pan G
Förläggare: Wiley
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Advanced Materials Interfaces
Volym: 3
Nummer: 18
ISSN: 2196-7350
eISSN: 2196-7350

Senast uppdaterad 2019-05-12 vid 05:41