An In Situ Gelling Drug Delivery System for Improved Recovery after Spinal Cord Injury

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Liu D, Jiang T, Cai W, Chen J, Zhang H, Hietala S, Santos HA, Yin G, Fan J
Förläggare: Wiley
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Advanced Healthcare Materials
Volym: 5
Nummer: 12
Artikelns första sida, sidnummer: 1513
Artikelns sista sida, sidnummer: 1521
ISSN: 2192-2659
eISSN: 2192-2659

Senast uppdaterad 2019-12-12 vid 03:32