Transitions within and from Ethno-linguistically Mixed and Endogamous First Unions in Finland

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Saarela Jan, Finnäs Fjalar
Förläggare: Sage publications
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Acta Sociologica
Volym: 57
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 77
Artikelns sista sida, sidnummer: 92

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 05:42