Evolution, Human Behaviour and Morality. The Legacy of Westermarck

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Olli Lagerspetz, Jan Antfolk, Ylva Gustafsson, Camilla Kronqvist
Förlagsort: Abingdon, Oxon
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Routledge
Seriens namn: Philosophy and Method in the Social Sciences
Nummer i serien: 3
ISBN: 978-1-4724-5174-3
eISBN: 9781315581378

Senast uppdaterad 2020-09-07 vid 04:21