Havet som förbinder och skiljer åt. Inramad tystnad i skildringen av andra världskrigets finländska krigsbarn

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Tidskrift for Litteraturvetenskap
Volym: 46
Nummer: 3-4
Artikelns första sida, sidnummer: 35
Artikelns sista sida, sidnummer: 49

Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 05:31