The importance of benthic-pelagic coupling for marine ecosystem functioning in a changing world

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jennifer R. Griffiths, Martina Kadin, Francisco J. A. Nascimento, Tobias Tamelander, Anna Törnroos, Stefano Bonaglia, Erik Bonsdorff, Volker Brüchert, Anna Gårdmark, Marie Järnström, Jonne Kotta, Martin Lindegren, Marie C. Nordström, Alf Norkko, Jens Olsson, Benjamin Weigel, Ramunas Žydelis, Thorsten Blenckner, Susa Niiranen, Monika Winder
Förläggare: Blackwell Scientific
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Global Change Biology
Volym: 23
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 2179
Artikelns sista sida, sidnummer: 2196

Senast uppdaterad 2020-01-04 vid 08:13