Development of Fault Tolernt Grid Applications Using Distributed B

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pontus Boström, Marina Waldén
Redaktörer: Romijn J, Smith G, van der Pol J.
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2005
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Integrated Formal Methods : 5th International Conference, IFM2005
Seriens namn: Lecture Notes in Computer Science
Nummer i serien: 3771
Volym: 3771
Artikelns första sida, sidnummer: 167
Artikelns sista sida, sidnummer: 186
ISBN: 978-3-540-30492-0
eISBN: 978-3-540-32240-5
ISSN: 0302-9743

Senast uppdaterad 2020-29-05 vid 05:14