Direct synthesis H2O2 over palladium supported on rare earths promoted zirconia

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Bernardini Andrea
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2015

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 04:13