Concurrent Scheduling of Event-B Models

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pontus Boström, Fredrik Degerlund, Kaisa Sere, Marina Waldén
Redaktörer: Derrick J, Boiten EA, Reeves S
Förläggare: Open Publishing Association
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science
Förläggare: Open Publishing Association
Moderpublikationens namn: Proceedings 15th International Refinement Workshop
Seriens namn: Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science
Nummer i serien: 55
Artikelns första sida, sidnummer: 166
Artikelns sista sida, sidnummer: 182
ISSN: 2075-2180

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 07:23