När ungdomen tog plats. Recension av Lydia Wistisens Gångtunneln. Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890-2010

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Hufvudstadsbladet
Volym: 14.5.2017

Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 05:10