A Healthcare Case Study: Fillwell

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pontus Boström, Micaela Jansson, Marina Waldén
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2003
Seriens namn: TUCS Technical Report
Nummer i serien: 569
Antal sidor: 59
ISBN: 952-12-1260-8
ISSN: 1239-1891

Senast uppdaterad 2020-09-04 vid 07:01