Using System Models vs. Test Models in Model-Based Testing

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Malik QA, Jääskeläinen A, Virtanen H, Katara M, Abbors F, Truscan D, Lilius J
Publiceringsår: 2009
Moderpublikationens namn: Proceedings of "Opiskelijoiden minikonferenssi" at "Tietotekninen tuki ohjelmoinnin opetuksessa"

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 07:02