Influence of plasma surface modification on printability of coated paper

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pykoenen Maiju, Johansson Kenth, Larsson Johan, Toivakka Martti
Förlagsort: Osaka
Publiceringsår: 2010
Förläggare: Japanese Society of Printing Science and Technology
Moderpublikationens namn: The 124th Fall Conference of the Japanese Society of Printing Science and Technology
Artikelns första sida, sidnummer: 69
Artikelns sista sida, sidnummer: 74


Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 03:14