Polyfon biografi över Olof Enckell

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Möller-Sibelius
Förläggare: Föreningen Granskaren r.f.
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 72
Artikelns sista sida, sidnummer: 74


Nyckelord

Biografi, Olof Enckell

Senast uppdaterad 2020-07-06 vid 03:33