När ord blir kropp i rum. Prosaåret 2014

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pia Maria Ahlbäck
Förläggare: Föreningen Granskaren r.f.
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Finsk tidskrift
Tidskriftsakronym: FT
Nummer: 3-4
Artikelns första sida, sidnummer: 9
Artikelns sista sida, sidnummer: 16

Senast uppdaterad 2019-19-11 vid 03:00