Vad betyder det att ”bara” ha roligt? Anna Odell, Michail Bachtin och festen

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Antony Fredriksson
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Nya Argus
Nummer: 5-6

Senast uppdaterad 2020-23-09 vid 06:16