Satsning på barnserier

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maria Lassén-Seger
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Opsis barnkultur
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 54
Artikelns sista sida, sidnummer: 56

Senast uppdaterad 2019-13-12 vid 03:55