Can something accelerate upwards while falling down?

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Markus Norrby, Robin Peltoniemi
Förläggare: EIROforum
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Science in School : the European journal for science teachers
Nummer: 37
Artikelns första sida, sidnummer: 25
Artikelns sista sida, sidnummer: 28
eISSN: 1818-0361

Senast uppdaterad 2020-17-01 vid 04:28