Living Lab – A New Form of Business Network

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Seppo Leminen, Anna-Greta Nyström
Redaktörer: IEEE
Publiceringsår: 2011
Förläggare: IEEE Computer Society Institute of Electrical and Electronic Engineers
Moderpublikationens namn: Proceedings of the 17th International Conference on Concurrent Enterprising
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 10
ISBN: 978-1-4577-0772-8
eISBN: 978-3-943024-05-0


Nyckelord

Business networks, Living labs

Senast uppdaterad 2020-25-02 vid 04:08