Föreställda finlandsvenskheter: Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sven-Erik Klinkmann, Blanka Henriksson, Andreas Häger
Redaktörer: Sven-Erik Klinkmann, Blanka Henriksson, Andreas Häger
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Svenska Litteratursällskapet i Finland
Seriens namn: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Nummer i serien: 811
ISBN: 978-951-583-364-8
ISSN: 0093-6842


Abstrakt

Vad är det svenska i Finland? Finns det en normativ finlandssvenskhet? I Föreställda finlandssvenskheter undersöker åtta författare med bakgrund i folkloristik, sociologi och geografi hur det finlandssvenska gestaltas i tidningsdebatt, webbdiskussioner och läroböcker i historia. Gemensamt för analyserna är synen på begreppet makt och det intersektionella perspektivet, där kategorier som kön, klass och etnicitet möts.

Författarna visar hur debatter som till synes handlar om till exempel spinnfiske, förbud mot snus eller religiositet i österbotten, utvecklas till argumentation kring språklig och regional identitet. Debatterna kan också ses som strategier för finlandssvenskarna att hantera sin minoritetsställning. Ett exempel är finlandssvenska organisationer som i politiska sammanhang profilerar sig som toleranta för att skapa en positiv bild av sig själva och finlandssvenskarna.


Nyckelord

coping strategies/methods, Cultural identity, identity, Minority language, Språklig identitet

Senast uppdaterad 2020-09-07 vid 03:53