Föreställda finlandsvenskheter: Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Klinkmann Sven-Erik, Henriksson Blanka, Häger Andreas
Place: Helsingfors
Publication year: 2017
Publisher: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Title of series: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Number in series: 811
ISBN: 978-951-583-364-8
ISSN: 0093-6842


Abstract

Vad är det svenska i Finland? Finns det en normativ finlandssvenskhet? I Föreställda finlandssvenskheter undersöker åtta författare med bakgrund i folkloristik, sociologi och geografi hur det finlandssvenska gestaltas i tidningsdebatt, webbdiskussioner och läroböcker i historia. Gemensamt för analyserna är synen på begreppet makt och det intersektionella perspektivet, där kategorier som kön, klass och etnicitet möts.

Författarna visar hur debatter som till synes handlar om till exempel spinnfiske, förbud mot snus eller religiositet i österbotten, utvecklas till argumentation kring språklig och regional identitet. Debatterna kan också ses som strategier för finlandssvenskarna att hantera sin minoritetsställning. Ett exempel är finlandssvenska organisationer som i politiska sammanhang profilerar sig som toleranta för att skapa en positiv bild av sig själva och finlandssvenskarna.


Keywords

coping strategies/methods, Cultural identity, identity, Minority language, Språklig identitet

Last updated on 2020-25-02 at 07:19