Creating Sequential Programs from Event-B Models

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pontus Boström
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2009
Seriens namn: TUCS Technical Report
Nummer i serien: 955
ISBN: 978-952-12-2338-9
ISSN: 1239-1891

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 09:18