Tidningsdebatt om hot mot den finlandssvenska minoriteten

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Blanka Henriksson, Andreas Häger
Editors: Blanka Henriksson, Andreas Häger, Sven-Erik Klinkmann
Place: Helsingfors
Publication year: 2017
Publisher: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Book title: Föreställda finlandssvenskheter. Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland
Title of series: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Number in series: 811
Start page: 57
End page: 83
ISBN: 978-951-583-364-8
ISSN: 0039-6842


Keywords

Cultural identity, identity, kulturell identitet, risk, Risk, Språklig identitet


Documents


Last updated on 2020-01-06 at 03:02