Impact of mitigation strategies on acid sulfate soil chemistry and microbial community

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Xiaofen Wu, Pekka Sten, Sten Engblom, Pawel Nowak, Peter Österholm, Mark Dopson
Förläggare: Science of the Total Environment
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Science of the Total Environment
Volym: 526
Artikelns första sida, sidnummer: 215
Artikelns sista sida, sidnummer: 221

Senast uppdaterad 2019-15-12 vid 04:00