The Ministerial Exception: Theological and Legal perspectives from Finland and Europe

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pamela Slotte
Redaktörer: Brett Scharffs, Asher Maoz, Ashley Woolley
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Routledge
Moderpublikationens namn: Religious Freedom and the Law: Emerging Contexts for Freedom for and from Religion
Seriens namn: ICLARS Series on Law and Religion
Artikelns första sida, sidnummer: 39
Artikelns sista sida, sidnummer: 55
ISBN: 9781138555785
eISBN: 9781315149707

Senast uppdaterad 2019-15-10 vid 02:37