Groundwater management of acid sulfate soils using controlled drainage, by-pass flow prevention, and subsurface irrigation on a boreal farmland

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: P. Österholm, S. Virtanen, R. Rosendahl, J. Uusi-Kämppä, K. Ylivainio, M. Yli-Halla, M. Mäensivu, E. Turtola
Förläggare: Acta Agriculturae Scandinavica
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil and Plant Science
Volym: 65
Artikelns första sida, sidnummer: 110
Artikelns sista sida, sidnummer: 120

Senast uppdaterad 2019-12-12 vid 03:33