Resonance Tube Phonation in Water—the Effect of Tube Diameter and Water Depth on Back Pressure and Bubble Characteristics at Different Airflows

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Greta Wistbacka, Pedro Amarante Andrade, Susanna Simberg, Britta Hammarberg, Maria Södersten, Jan G. Svec, Svante Granqvist
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Journal of Voice
Volym: 32
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 11
Artikelns sista sida, sidnummer: 22
eISSN: 1873-4588

Senast uppdaterad 2020-06-08 vid 08:07