Copepods in a changing sea: Ocean acidification, long-term changes and short-term variability

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna-Karin Almén
Förläggare: Åbo Akademi
Publiceringsår: 2017
ISBN: 978-952-12-3528-3
eISBN: 978-952-12-3529-0

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 04:44