"Eurokrisen" och ändringar i Finlands EU-politik. Recension av Tapio Raunio & Juho Saari (red.): Periferi eller centrum? Förändring eller kontinuitet i Finlands EU-politik. Gaudeamus, Helsingfors 2017

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Saikkonen Inga
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 80
Artikelns sista sida, sidnummer: 82


Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 02:56