Autonomi, tradition och självförverkligande : tre artiklar om etik och livsåskådning

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Lindfelt
Publiceringsår: 1999
Förläggare: Åbo Akademi
Seriens namn: Religionsvetenskapliga skrifter
Nummer i serien: 43
Artikelns första sida, sidnummer: 7
Artikelns sista sida, sidnummer: 119
ISBN: 952-12-0438-9
ISSN: 0780-1270

Senast uppdaterad 2020-30-09 vid 03:24