Autonomi, tradition och självförverkligande : tre artiklar om etik och livsåskådning

C1 Book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Mikael Lindfelt
Publication year: 1999
Publisher: Åbo Akademi
Title of series: Religionsvetenskapliga skrifter
Number in series: 43
Start page: 7
End page: 119
ISBN: 952-12-0438-9
ISSN: 0780-1270

Last updated on 2020-28-05 at 05:52