Human rights and justice and home affairs in difficult economic times

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikaela Heikkilä, Maija Mustaniemi-Laakso
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: FRAME Magazine
Volym: 18 November 2015

Senast uppdaterad 2020-03-07 vid 04:54