Leucosome distribution method and geochemical melt modelling on migmatites in southwestern Finland

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Saukko
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Antal sidor: 50

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 07:31