Predicting the consequences of species loss using size-structured biodiversity approaches

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Brose U., Blanchard J.L., Eklöf A., Galiana N., Hartvig M., Hirt M., Kalinkat G., Nordström M.C., O'Gorman E.J., Rall B.C., Schneider F.D., Thebault E., Jacob U
Förläggare: Cambridge University Press
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Biological Reviews
Volym: 92
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 684
Artikelns sista sida, sidnummer: 697
eISSN: 1469-185X

Senast uppdaterad 2020-18-01 vid 04:11