Novel calcium recognition constructions in proteins: Calcium blade and EF-hand zone

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Alexander I. Denesyuk, Sergei E. Permyakov, Mark S. Johnson, Eugene A. Permyakov, Konstantin Denessiouk
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Biochemical and Biophysical Research Communications
Tidskriftsakronym: BBRC
Volym: 483
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 958
Artikelns sista sida, sidnummer: 963
eISSN: 1090-2104

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 06:06