Inclusive WASH Activities in the Global South

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nathaly Guzmán, Sari Huuhtanen, Hisayo Katsui, Niina Kilpelä, Mari Koistinen, Kirsti Pesola, Tuomas Tuure
Förläggare: Disability Partnership Finland
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2016

Senast uppdaterad 2020-28-02 vid 04:50