Religiös idealism som bildningsproduktion : idrottens själ enligt Torsten Bohlin och Pierre de Coubertin

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Mikael Lindfelt
Editors: Martin Nykvist, Alexander Maurits
Place: Malmö
Publication year: 2015
Book title: Kyrkan och idrotten under 2000 år : antika, medeltida och moderna attityder till idrott
Title of series: Skrifter utgivna av Svenska kyrkohistoriska föreningen. II, N.F.
Volume number: 71
Start page: 127
End page: 153
ISBN: 978-91-87439-09-4
ISSN: 0491-6786

Last updated on 2020-19-09 at 05:31