West African Radicals and Communist Anti-Imperialist Networks in the African Atlantic during the 1920s and 1930s: Sixth Kobina Sekyi Memorial Lecture

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Holger Weiss
Förlagsort: Cape Town
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Centre for Advanced Studies of African Society
Moderpublikationens namn: Occasional Paper
Seriens namn: Occasional Paper
Nummer i serien: 82
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 22
ISBN: 978-1-920294-17-5

Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 04:55